Copy
NIEUWSBRIEF
van het Historisch Genootschap WieringermeerNieuwsbrief
februari 2016

Jaarvergadering Genootschap: dinsdag 16 februari

Tijd: 20.00 uur
Adres: Café Bij de Buren, Brinkweg 15 in Wieringerwerf


Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van ons Genootschap. Lees hier de agenda. >>>

Lezing 'wilde' werklozenactie    (na pauze jaarvergadering)

Dhr. Bart Lankester zal vertellen over de 'wilde' werklozenactie in april 1936 in de Wieringermeer. De ontginning van de polder in de jaren dertig van de vorige eeuw viel samen met de crisisjaren, de tijd van de grote werkloosheid. Via de werkverschaffing werkten ook vele werklozen in de Wieringermeer. Terwijl de lonen en uitkeringen omlaag gingen en de voedselprijzen stegen, voerde de overheid ook nog een rouleersysteem in. Dit betekende dat na vier weken werk de arbeiders vier tot soms acht weken moesten stempelen, zodat veel gezinnen nog dieper in de armoede zonken. In april 1936 pikte een grote groep werklozen het niet meer en legden spontaan het werk neer. In veel randgemeenten werd hun voorbeeld gevolgd en samen trokken ze in een grote demonstratie door het gewoonlijk bedaarde stadje Hoorn. Meer over deze lezing >>>

Werkverschaffing in de Wieringermeer. Copyright Beeldbank WM, Collectie Vergouwen, nr.2582. 

Intekenen voor herdruk boek bezettingsjaren WO II

.
Het boek over de bezettingsjaren Wieringermeer 1940 - 1945, geschreven door B.A. (Bas) Blijdorp is al jaren uitverkocht. Het Genootschap is voornemens om, bij voldoende belangstelling, dit boek te laten herdrukken.  
260 pagina's in zwartwit en met harde kaft. 
Prijs: € 20,-
U kunt uw belangstelling melden bij de secretaris van het Genootschap: Oester 11, 1775 JH Middenmeer.
Of per mail: secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl
Bij voldoende afname kan de herdruk deze zomer verschijnen. 

Oproep voor insturen foto's herdenkingstegels 
 

Het Nederlands Tegelmuseum is op zoek naar foto's van ontbrekende herdenkingstegels in hun collectie Wieringermeertegels.
Heeft u in de gevel van uw huis een herdenkingstegel? Stuur een foto (minimaal 500 kB) en aanvullende gegevens als adres, kavelnummer of naam boerderij naar de conservator Johan Kamermans. 

Mail: johan.kamermans@nederlandstegelmuseum.nl 

Lees het volledige bericht op de website >>>

Mini-expositie 'Energiebronnen' in de Cultuurschuur
 

         In de tijd van de opkomst van het kolenfornuis (vanaf 1900) was ook het petroleumstel populair: kleiner en goedkoper. 
Periode: half maart tot half april 2016
Locatie en tijd: hal van de Cultuurschuur, dagelijks geopend
Thema: een kleine geschiedenis van onze energiebronnen.

De overstap naar ‘duurzame energie’ is in volle gang, o.a. in de vorm van Windplan Wieringermeer. Daarin is de bouw van een Windpark Wieringermeer voorzien, later in 2016. 
Bij het zien van al die kolossale windturbines kunnen we verbaasd kijken naar en hoofdschuddend terugdenken aan de energievormen die lang geleden in de net ontgonnen polder voorhanden waren. Het Genootschap brengt dit energieverleden in herinnering met een mini-expositie: van gasbronnen, eierkolen en briketten tot het walmende olielampje. En van carbidlamp tot de cokeskachel. www.decultuurschuur.nl

 

Komt de jaarlijkse excursie terug? U mag het zeggen

Het bestuur ontving enkele verzoeken om de excursie weer in ere te herstellen. Voordat we overgaan tot het organiseren van een jaarlijkse excursie voor de leden wil het bestuur de behoefte naar zo’n uitstapje peilen. Heeft u belangstelling voor een gezamenlijke dagreis? Meld u bij het secretariaat.
Bij voldoende positieve respons wagen we de stap.  secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl

 

Oproep aan (oud-)leraren en docenten
 

Copyright Beeldbank WM, nr.2608
Opening Wieringermeerschool in
Middenmeer, 15 mei 1933.
Aansprekende projecten over de geschiedenis van de Wieringermeer in de klas. Het Genootschap wil hiermee aan de slag. Wij zijn op zoek naar (oud-)leraren en docenten die ideeën hebben voor activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en/of jongeren. Alle tips zijn welkom. 

Heeft u interesse? Ideeën? Voorbeelden? Contacten?
Meldt u aan bij het secretariaat, liefst vóór 15 april. 
E-mail: secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl
Wij gaan later dit voorjaar met alle aanmelders om tafel.

 

Kijk eens op de website Wieringermeergeschiedenis.nl

De website  wieringermeergeschiedenis.nl is vernieuwd. Neem eens een kijkje. 
De webredactie zoekt versterking. Wie helpt ons de website te vullen en actueel te houden? Belangstellenden kunnen contact opnemen via mail: webredactie@wieringermeergeschiedenis.nl (Anita Blijdorp) en Ina Hoogenbosch - Glas, mail: ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl.  

De eerstvolgende Kroniek verschijnt half april 2016.
De Kroniek is onze periodieke uitgave, een blad vol historische verdieping, verenigingsnieuws en verhalen. De Kroniek verschijnt driemaal per jaar, in april, augustus en december. 

Copyright © 2016     Historisch Genootschap Wieringermeer 
Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar: in februari, juni en oktober.

Alleen leden van het Genootschap die hun mailadres doorgeven, ontvangen de nieuwsbrief.
Bent u lid maar ontvangt u deze nieuwsbrief via iemand anders? 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via: secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl
Onder vermelding van uw volledige naam, postcode, huisnummer. 

www.wieringermeergeschiedenis.nl     |     Aanmelden als lid