Copy


SKAKELS   WAT   SAAK   MAAK

Datum:
17 Februarie 2017

Uitgawe 5

Finale trek insig !
 

Februarie 2014 is die eerste vergadering  gehou waarop die moontlikheid ter tafel gelê is om in samewerking met die Benchmark Groep die Sinodalesentrum-gebou in KZN te omskep in 'n Mediesesentrum,  tot voordeel van beide partye. Die ligging van die Sinodalegebou was immers perfek - reg langs 'n privaathospitaal.
 
Drie jaar later 2017, baie vergaderings later en baie ontwrigting later, wat twee skuiwe van die sinodalekantoor self ingesluit het, dui alles nou daarop dat  die finale skuif na die nuwe Sinodalekantore-kompleks teen die einde van hierdie maand sal gebeur.

Tesame met   die finansiëlejaar-afsluiting, asook 'n moderamen-vergadering gedurende  dieselfde tyd kan dit nogals 'n uitdaging wees.

In die lig hiervan sal die ePosduif vir eers op hok wees maar sodra alles in plek is sal die eDuif sy vlugte hervat en beslis ook meer nuus bring met fotos van ons nuwe tuiste.
 
 
Ons ontmoet die SBS
(Sinodale Bedieningspan)
van die KZN Sinode

 
- Dr Mike Heaney
 
Om die werksaamhede en opdrag van diè Bedieningspan te omskryf is bykans onmoontlik en sal menige blaaie beslaan.

In breë trekke lyk die taakomskrywing van die SBS soos volg:
 • Die SBS se hooffunksie is om gemeentes te bemagtig op die terrein van gemeentebediening en gemeenskapsbediening.
 • Die SBS vervul die funksie deur in die lig van die gemeentekontekste, visionerend en strategies leiding te gee.  
 • Die SBS lewer verslag aan die moderamen en aan die Sinodevergadering.
 • Die SBS beywer hom vir missionale transformasie.
 • Die SBS dien die gemeentes van die NG kerk in die Sinodale gebied van KZN.
 • Die SBS bestuur sy begroting in samewerking met die SOS.
 • Die SBS wys verteenwoordigers aan vir die Bybelgenootskap, onderskeie kommissies van die Algemene Sinode, KZN Outreach en enige ander instansie wat ‘n verteenwoordiger vra, mits die begroting daarvoor voorsiening maak.
M.a.w die SBS koördineer al die bedieninge van die Sinode in KZN met die uitsluitlike doel om die Bybelse bedoeling van die volle Raad van God op 'n praktiese manier te verwesenlik.

Alle werksaamhede hierbinne moet gerig wees op God se Koninkryk, God se sending na die wêreld (Misio Dei).

Ons lys 'n paar van die werksaamhede wat plaasvind d.m.v. werkswinkels, retreats, formele opleiding, verhoudingbou kampe byeenkomste ens. en kan dalk 'n vae idee bring  van die omvattendheid van die werksaamhede: Missionale gemeentes, Predikantebegeleiding, Geloofsreise, Mentorskap,  Lidmaattoerusting in verkondigingsvaardighede, omgeevaardighede - om bediening weer terug te gee aan lidmate, Fasilitering, Fresh Expressions, #IMAGINE, lidmate roepingsvreugde, gemeentes geloofsvreugde, leraars bedieningsvreugde,  emeriti, JONK, Skolliekamp, eukumeniese verhoudinge, vennootskappe, Apostoliese bedieningsmodel,  KZN Outreach, KZNCC, Diconia Counce of Churches,l Maatskaplike bedieninge, diens van barmhartigheid, kinderhuise, vroeë kindontwikkeling, oue tehuise, Vrouelessenaar   en nog meer. .
 
Dr Mike Heaney (Voors) en Ds Tertius Naude (Skriba)

Di Gerhard Botha en Jan Viljoen


Di. Quentin Groenwald en Ben v Dyk
 

21 Feb Moderamenvergadering
22 Feb Argiefwerkgroep vergadering
3 Maart Wêreldbiddag vir Vroue
6-8 Maart Predikantekonferensie
 
 
 

 
Praat met jou kinders asof hulle die wysste, vriendelikste, mooiste en mees betowerendste mense op aarde is, want wat hulle glo, is wat hulle sal word." - Brook Hampton (vertaal)
 

VBO Dagseminaar:
Pa-wonde en Ma-wonde

 
Prof Wentzel Coetzer stuur inligting oor ’n VBO-geakkrediteerde kursus. Dit handel oor die pyn van pa's en ma's wat self grootgeword het in huise waar onverwerkte pyn en trauma ’n rol speel.
 
Datum: Saterdag 25 Mrt – NG- Bloemfontein-Noord (Klipkerk)
Sprekers: Prof Hannes Steinberg (UOVS Med Fakulteit) – Dr Johannes Cronjé (UOVS Med Fakulteit)  Prof Wentzel Coetzer (NWU Teol Fakulteit)
VBO punte: 10x (ook SAAP punte)
Navrae:  Prof Wentzel Coetzer: 0836600409 of e-pos: wentzelc@gmail.com
Webadres: vir meer inligting: klik op skakel hier onder:
Kursus bekendstelling.docx 

SA Raad van Kerke (SARK)
- REAKSIE op #SONA

 
In 'n mediaverklaring op 10 Februarie het die SARK (dalk beter bekend onder hulle Engelse naam, die South African Council of Churches [SACC]), kommentaar gelewer op die gebeure tydens die State of the Nation toespraak verlede week in die SA Parlement.

Die NG Kerk is ’n lid van hierdie nasionale ekumeniese liggaam. Lees die  volledige mediaverklaring hier.


(Met erkenning aan Vrydagnuus - Amptelike Nuusbrief van die NGK Wes Kaap)

 18-20 Maart 2017

   - Ds Deseré de Beer (JONK werkgroep)

#Imagine is om die draai. Daarom stuur ek vir u die volgende inligting deur.
 
#Imagine is 18 -20 Maart 2017
te Nampo Park, Bothaville, Vrystaat.

 
Registreer hier vir #imagine 2017 – aanlyn link vir kaartjie verkope is  hier. Aanlyn registrasies sluit 15 Maart 2017. Koste vir tieners beloop R550-00 wat etes insluit vanaf Saterdagaand tot Maandagaand.  Vervoer word egter nie ingesluit by die R550-00 nie.

Daar is busse beskikbaar wat deur die JONK werkgroep gereël is wat R 100 per persoon beloop. ‘n Vorm sal per epos gestuur word vir die bus vervoer wat deur elke kind ingevul kan word en die bewys van betaling moet per epos aan Sonja Wolfaard by sonja@ngkzn.org.za met Bus + Jou Naam en Van (bevoorbeeld: bus Piet Pompies).
Busse ry vanaf:
Amanzimtoti (07 Frost Street)
Durban (Port Natal School)
Kloof (17 Longwood Road)
Richardsbay (Essenwood Street)
Pongola (211 Jansen Street)
Vryheid
Glencoe

Verdere navrae kontak: 
Ds Deseré de Beer
Dezid2@gmail.com
Sel: 072 396 3186

 

NG Gemeente Fynnland
Gholfdag
24 Februarie 2017

Plek: Bluff National Park Gholfklub Clubweg Bluff
Afslaantye:  vanaf 11:00 tot ongeveer 13:00
Bespreek NOU jou afslaantyd!
R300 per speler                 
R600 per span (2)

 Kontak:  Pieter 0828920360
 derwalt@telkomsa.net
 

 

In Maart se uitgawe van LiG, lees ons onder andere:
 •  oor maniere om jou afgetrede ouers te ondersteun;
 • hoe 'n jong entrepreneur pyn as 'n geskenk beskou;
 • oor nege soorte slim, en waar jou kind se potensiaal lê;
 • hoe 'n slangbyt 'n lewensveranderende effek gehad het en 
 •  waar ons tien vashouplekke in die Bybel kan vind tydens swaarkrytye.
 

Piet Smit besoek
NG Gemeente HayfieldsDie bekende en immergewilde Piet Smit het die NG Gemeente Hayfields op 12 Februarie 2017 besoek. Liedjies op sy nuutste album  "Liefde is ..." was sy keuse vir die aand en het natuurlik pragtig aangesluit by Valentynsdag MAAR Piet se 'Liefdestema' is baie meer as valentynsliefde, dit  fokus op God se liefde vir ons en op innerlike genesing. Piet het 'n passie vir stukkende mense wat uitgesak het in die lewe. Op die verhoog put hy uit sy eie persoonlike geestelike neerlae en oorwinnings en verweef dit, saam met sy liedjies, in 'n storie waarmee die meeste luisteraars kan vereenselwig. Al sy liedere word gebore uit eie ervaring sowel as uit sy eie verhouding met die Here Jesus. Sy opregte begeerte is om sy talent uitsluitlik tot eer van God te gebruik.

Inderdaad het die gemeente dit ook  só beleef en was daar spontane getuienis van persone wat aangeraak is deur sy sangbediening van Sondagaand. Ten minste 2 lidmate waarvan ons weet se lewens het Sondagaand radikaal verander.

Piet Smit  tree gratis of vir 'n vrywillige donasie op in gemeentes, want getuig hy en Elmarie, sy vrou: "Die Here sorg vir ons."

Kontakbesonderhede:
Elmarie:  012 9934240 óf 082 534 4451
e-Pos: psmusiek@iburst.co.zaInhoud
Copyright © 2017 NG Kerk in KZN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp